"Dovolte, abych vám poděkovala za skvěle organizačně i obsahově připravenou 8. Meziškolní konferenci. Oceňujeme zejména příjemnou, tvůrčí atmosféru a možnost diskuse. Pro naše studentky a studenty jsou tato setkání přínosem a inspirací pro další práci. Rádi se budeme konferencí účastnit i v příštích letech. Děkujeme rovněž za zaslané fotografie, reportáže i prezentace." RNDr. Hana Pokorná, ředitelka Pražského humanitního gymnázia

TÁBORÁČEK 2019 - příměstský tábor

Datum konání: 26.08.2019 - 30.08.2019

Začátek akce: 08:00

Konec akce: 17:00

Adresa: Praha 1 Tyršův dům

MČ Praha 1 pořádá prázdninový příměstský tábor s nabitým programem. Děti čekají hry, soutěže, pobyt v přírodě, jízda vlakem, trampské osady, potoky a šplhání po stromech, zpěv, lovení bobříků a další super aktivity. Cena včetně programu, vstupů, jídla a pití je 600,- Kč, pro děti s trvalým pobytem v Praze 1.

Prázdninový celodenní příměstský tábor s nabitým programem. Děti čekají hry, soutěže, kreativní činnosti, koupání v bazénu, šplhání po stromech a další super aktivity.
Příměstský tábor pro děti a mládež 6-12 let.

Termín: 26. - 30. 8. 2019 - pondělí až pátek 8:00-17:00

Cena za dítě s trvalým bydlištěm Praha 1 je 600 Kč.

V ceně zahrnut oběd, pitný režim a vstupy

Děti budou mít připravený pestrý program, spoustu výletů vlakem do přírody, navštíví trampské osady v Posázaví.

Tento tábor je s tématikou trampingu, který odnese děti do nedaleké divoké přírody Petřína, Prokopského údolí, Posázaví, Vltavských kaskád a přilehlých trampských osad. Přemísťovat se budeme povětšinou vlakem a pěšky. Po vzoru Hochů od Bobří řeky od Jaroslava Foglara budeme lovit bobříky a vše zaznamenávat do deníčků. Každé dítě si vyrobí trampský odznak. Budeme se učit hodně o přírodě, lese, rostlinách a živočiších. S dětmi postavíme u potoka hráze a zahrajeme si běžné hry, které ještě před pár desítkami let byly naprosto přirozenou formou zábavy dětí i dospělých. Seznámíme je s historií trampingu v osadách, kde si společně zazpívají písničky s trempy s kytarou.

 

 Táboráček_pozvánka

 

 

Výstaviště Praha
Střední průmyslová škola dopravní, a.s.
Decathlon
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu
Ruce na prsa
Všeobecná zdravotní pojišťovna
I'm fit
Národní informační centrum pro mládež
Czech on Board with Myanmar
Sokol
Praha 7