"Děkuji Vám zejména za možnost, účastnit se již tradičně Meziškolní konference. Konference je pro studenty přínosem a dobrou praxí. Zároveň dovolte ocenit vždy vysokou společenskou a organizační úroveň konferencí." RNDr. Hana Pokorná, ředitelka Pražského humanitního gymnázia

Meziškolní konference 2011

Detail o konferenci
 • Termín: 20.10.
 • Místo konání: Mramorový sál České Spořitelny, Praha 1
 • Témata:
  1. Internet co nám dává a co nám bere.
  2. Peníze v hodnotovém žebříčku současných středoškoláků.
  3. Autorita versus autoritářství.
  4. Jak naložit s volným časem?
  5. Že se nás téma závislost netýká?

1. ročník Meziškolní konference proběhnul 20. 10. 2011 v Mramorovém sále České Spořitelny.

Nezisková společnost Dialog Jessenius o.p.s. uspořádala v rámci projektu „Můžu ti pomoct?“ 1. ročník Meziškolní konference pro středočeskou mládež. Zúčastnilo se celkem 19 delegací z 9 škol.

Seznam zúčastněných škol:

1. Gymnázium Na Zatlance
2. Gymnázium Postupická
3. Gymnázium Na Vítězné pláni
4. Gymnázium Oty Pavla
5. EKO-Gymnázium
6. VOŠ, SOŠP a gymnázium
7. SPŠ Dopravní - Motol
8. SPŠ Dopravní - Moravská
9. Obchodní akademie a ekonomické lyceum

Žáci přednesli své prezentace na zadaná témata a poté se rozvinula dikuse s odborníkem,
který se dané problematice věnuje.

Seznam vyhlášených témat:
1. Internet co nám dává a co nám bere.
2.Peníze v hodnotovém žebříčku současných středoškoláků.
3. Autorita versus autoritářství.
4. Jak naložit s volným časem?
5. Že se nás téma závislost netýká?

Slovo úvodem:

Na konferenci nás přivítal garant projektu z PCPP Mgr.Aleš Kuda, který celou akci konferoval a vedl diskusi se studenty.
Svou přítomností nás poctila také ředitelka školského odboru Mgr. Lenka Němcová a dále pak ředitelka Sananinu Martina Richterová Těmínová.

Sborník z 1. Meziškolní konference zde

Výstaviště Praha
Střední průmyslová škola dopravní, a.s.
Decathlon
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu
Ruce na prsa
Všeobecná zdravotní pojišťovna
I'm fit
Národní informační centrum pro mládež
Czech on Board with Myanmar
Sokol
Praha 7