"Děkuji Vám zejména za možnost, účastnit se již tradičně Meziškolní konference. Konference je pro studenty přínosem a dobrou praxí. Zároveň dovolte ocenit vždy vysokou společenskou a organizační úroveň konferencí." RNDr. Hana Pokorná, ředitelka Pražského humanitního gymnázia

Meziškolní konference 2013

Detail o konferenci
 • Termín: 17.11.
 • Místo konání: Mramorový sál České Spořitelny, Praha 1
 • Témata:
  1. Proč ráno vstanu a jdu do školy
  2. Jiní než já jsou všichni, aneb jak se od sebe lišíme
  3. Jak vnímám své zdraví a zdraví svých rodičů
  4. Jak jsme zaseli, tak sklízíme

3. ročník Meziškolní konference proběhnul 27. 11. 2013 v Mramorovém sále České Spořitelny.

Nezisková společnost Dialog Jessenius o.p.s. uspořádala v rámci projektu „Můžu ti pomoct?“ 3. ročník Meziškolní konference pro středočeskou mládež. Zúčastnilo se celkem 22 delegací z 7 škol.

Ve středu 27. listopadu 2013 se honosný Mramorový sál České spořitelny stal svědkem již třetího
ročníku meziškolní konference projektu „Můžu Ti pomoct?“. Mramorový sál tak ožil živou diskusí
více jak stovky žáků zastupujících různé střední školy a gymnázia našeho hlavního města.


Třetí ročník úspěšně navázal na své předchůdce a opět splnil své cíle:
1. poskytl prostor pro otevřenou a živou diskusi žáků o problémech a tématech, které je zajímají,
2. umožnil zájemcům vyzkoušet si aktivní účast a prezentaci před vrstevníky,
3. poskytl učitelům a metodickým pracovníkům škol náhled do světa mladých a načerpání
nových poznatků a inspirace pro další práci s jejich žáky.


Na meziškolní konferenci se opět mohli přihlásit žáci jakékoliv pražské střední školy či gymnázia.
Letos této možnosti využilo šest středních škol. Žáci si také mohou zvolit, zda se konference
účastní v publiku, respektive diskusní skupině, nebo aktivně s vlastní několikaminutovou prezentací.
Účastníkům konference bylo předem předloženo několik pečlivě vybraných tematických
okruhů, v jejichž rámci mohli zájemci svou prezentaci zpracovat. Meziškolní konference je založena
na aktivní účasti žáků. I letos tedy poskytla prostor pro aktivní vystoupení a následnou
živou diskusi mladých lidí. Největší zájem si získala témata týkající se domova a také reklamy,
jež je velkým fenoménem současnosti, a i mladí ji vnímají jako zásah do soukromí a nepříjemný
pokus o ovládnutí druhou osobou.


Smyslem tohoto sborníku je stručně shrnout průběh třetího ročníku meziškolní konference
a představit alespoň některé z výstupů žáků. Sborník bohužel není schopen postihnout nadšení
a entusiasmus mladých účastníků. Nicméně, extrakty, které žáci ke svým prezentacím zpracovali,
vypovídají alespoň o kreativitě a různorodosti přístupů – od minimalistických po detailně propracované.
Z uvedených abstraktů je zřejmé, že v současné generaci mladých lidí je velký potenciál
a již nyní i mnoho moudrého. Je velkým štěstím, že dnešní mládež již není vychovávána jako
bezmyšlenkovitá masa, ale je jí umožněn rozvoj a podporuje se talent každého jedince. Přečtěte
si následující řádky a přesvědčte se sami, že nejde jen o prázdné tvrzení.


Třetí ročník meziškolní konference byl moderován Mgr. Alešem Kudou, který má bohaté moderátorské
zkušenosti z předešlých dvou meziškolních konferencí.
Jsme nesmírně potěšeni, že se meziškolní konference těší velké přízni zejména mladých lidí,
kterým je určena. Děkujeme tímto za jejich odvahu a přejeme jim, aby jim účast na konferenci
byla radostnou zkušeností v jejich rozvoji. Děkujeme také školám těchto mladých odvážlivců,
které jim účast na konferenci umožňují a které svým žákům soustavně poskytují vhodné zázemí,
a někdy i „domov“.

Sborník z 3. Meziškolní konference zde

Výstaviště Praha
Střední průmyslová škola dopravní, a.s.
Decathlon
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu
Ruce na prsa
Všeobecná zdravotní pojišťovna
I'm fit
Národní informační centrum pro mládež
Czech on Board with Myanmar
Sokol
Praha 7