"Děkuji Vám zejména za možnost, účastnit se již tradičně Meziškolní konference. Konference je pro studenty přínosem a dobrou praxí. Zároveň dovolte ocenit vždy vysokou společenskou a organizační úroveň konferencí." RNDr. Hana Pokorná, ředitelka Pražského humanitního gymnázia

Meziškolní konference 2015

Detail o konferenci
  • Termín: 12.11.
  • Místo konání: Mramorový sál České Spořitelny, Praha 1
  • Témata:
    1. Sport versus prospěch
    2. Chceme do světa. Pustíme svět k nám?
    3. Vliv nových médií na můj život.

5. ročník Meziškolní konference proběhl 12.11. 2015 v Mramorovém sále České Spořitelny.

Ve čtvrtek 12. listopadu 2015 se Mramorový sál České spořitelny stal svědkem již pátého ročníku Meziškolní konference projektu „Můžu Ti pomoct?“.

Smyslem celého projektu je podpora a rozvoj primární prevence rizikového chování a vytvoření funkční metodiky a dobré praxe pro její realizaci na středních školách a ve vyšších ročnících základních škol ve spolupráci se samotnými žáky.

5. ročník se konal opět v Mramorovém sále České spořitelny. Sešlo se celkem 30 prezentujících ze 7 pražských škol, a přednášeli na předem daná témata:

1. Sport versus prospěch

2. Chceme do světa. Pustíme svět k nám?

3. Vliv nových médií na můj život.

Cílem konference bylo dát studentům možnost se vyjádřili svými slovy a postoji k aktuálním tématům společnosti.

Pátého ročníku konference se zúčastnili žáci a učitelé těchto škol:
• EKO Gymnázium
• Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha
• Střední průmyslová škola dopravní - Motol
• Střední průmyslová škola dopravní - Moravská
• VOŠ, SOŠP a Gymnázium Evropská
• SOŠ stavební a zahradnická
• Gymnázium Jana Keplera

5. ročník Meziškolní konference se vydařil, děkujeme aktivním účastníkům i jejich učitelům, kteří se nemalou měrou podíleli na jejich přípravě.

Výstaviště Praha
Střední průmyslová škola dopravní, a.s.
Decathlon
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu
Ruce na prsa
Všeobecná zdravotní pojišťovna
I'm fit
Národní informační centrum pro mládež
Czech on Board with Myanmar
Sokol
Praha 7