"Dovolte, abych vám poděkovala za skvěle organizačně i obsahově připravenou 8. Meziškolní konferenci. Oceňujeme zejména příjemnou, tvůrčí atmosféru a možnost diskuse. Pro naše studentky a studenty jsou tato setkání přínosem a inspirací pro další práci. Rádi se budeme konferencí účastnit i v příštích letech. Děkujeme rovněž za zaslané fotografie, reportáže i prezentace." RNDr. Hana Pokorná, ředitelka Pražského humanitního gymnázia

O nás

HLAVNÍ MYŠLENKA DĚLEJ CO TĚ BAVÍ! Je smysluplné trávení volného času dětí a mládeže prostřednictvím kurzů, workshopů, festivalů, příměstských táborů a konferencí. 

Organizujeme a produkčně zajišťujeme akce na míru pro veřejnost. 

Pořádáme akce, kurzy, festivaly, plesy a závody. - Děláme akce na míru - 

DĚLEJ CO TĚ BAVÍ je nezisková organizace motivující děti a mládež k pohybu, kreativitě, rozvíjení vlastní osobnosti. Svou aktivitou hledá rovnováhu mezi rychle se šířícími lákadly digitálního světa a tolik potřebnou fyzickou aktivitou dnešních dětí. Právě díky častým akcím zaměřených na sport a kreativitu se snaží o návrat dětí ke sportu. Ukazuje jim, že tělesná aktivita přináší kvalitnější a radostnější život.

Další snahou DĚLEJ CO TĚ BAVÍ je zábavnou formou šířit mezi děti a mládež základní hodnoty, které je následně formují k jejich zdravému rozvoji a proaktivnímu přístupu ke svému okolí. Mezi hlavní motto, o které se naše nezisková organizace opírá ve všech svých činnostech, patří sociální rovnost, zdravý, slušný přístup k životu, a ohleduplnost k přírodě. - Naše projekty -

Vyzýváme školy, firmy i státní organizace k zodpovědnému přístupu k životu. - Primární prevence -

Učíme mladé lidi říkat svůj názor a pomáháme jim vylepšovat prezentační schopnosti. - Meziškolní konference

- Pomáháme mladým lidem najít vlastní směr, protože každý z nás je „unikát“. Pomáháme dětem najít svou múzu a rozvinout jejich talent. – Studentská akademie –

Bojujeme za slušnost nejen mezi námi, ale i vůči planetě Zemi. Baví nás smysluplné projekty týkající se naší planety, jako je ekologická výroba, zpracování odpadu, jak neplýtvat s potravinami. – Za slušnost.cz –

Jak nám můžete pomoc, jak se můžete zapojit? Poskytněte nám prostory, know-how, finance nebo lidskou sílu a mějte dobrý pocit spolu s námi. 

 

 

 

 

Výstaviště Praha
Český rybářský svaz
Střední průmyslová škola dopravní, a.s.
Decathlon
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu
runczech
Ruce na prsa
Ministerstvo zěmědelství
Všeobecná zdravotní pojišťovna
I'm fit
Národní informační centrum pro mládež
Czech on Board with Myanmar
Sokol
Praha 7