"Dovolte, abych vám poděkovala za skvěle organizačně i obsahově připravenou 8. Meziškolní konferenci. Oceňujeme zejména příjemnou, tvůrčí atmosféru a možnost diskuse. Pro naše studentky a studenty jsou tato setkání přínosem a inspirací pro další práci. Rádi se budeme konferencí účastnit i v příštích letech. Děkujeme rovněž za zaslané fotografie, reportáže i prezentace." RNDr. Hana Pokorná, ředitelka Pražského humanitního gymnázia

Zálepy CUP 2024

Datum konání: 19.05.2024

Začátek akce: 15:00

Konec akce: 18:00

Adresa: Lhota u Dolních Břežan

Amatérský závod na odrážedlech, kolech a koloběžkách pro děti a mládež z okolí Lhoty a Zálep.
 
Kategorie: 
Malé děti do 4 let - odrážedla a koloběžky, 130 m na rovině
Školkáčci 4-6 let - kola, 490 m v terénu
Školní děti mladší 7-10 let - kola, 1000m v terénu
Školní děti starší 11-14 let - kola, 2000 m v terénu
Mládež 15-18 let - kola, 3000 m v terénu
 
Startovné dobrovolné.

Registrace možná v den závodu na místě od 14:30 nebo i dopředu zde v registraci níže.

Drobné občerstvení za úplatu
Doprovodný program
Odměny nejen pro vítěze, alei pro účastníky
 
Místo konání: na louce mezi Lhotou a Zálepy u vysílače
 
Kontakt: Markéta Vajnerová 607 834 833
 
Podrobnosti:
 • Závodníci se prezentují na místě i dopředu, startovné se neplatí.
 • Závod je podpořen grantem obce  Dolní Břežany.
 • Prezentace dětí  14:30 až 15:00 v místě startu a cíle.
 • Dětské kategorie začnou startovat od 15:00 postupně v  uvedeném pořadí na tratích podle rozpisu.
 • Zařazení do kategorie rozhoduje věk závodníka v den konání závodu.
 • Každý závodník je povinen se odprezentovat - vyzvednout si startovní číslo - v den závodu. 
 • Vyhlášení vítězů dětských a mládežnických kategorií po dojezdu všech dětí.
 • Každý závodník se účastní na vlastní nebezpečí.
 • Každý účastník je povinen mít během celého závodu na hlavě přilbu.
 • Za bezpečnost závodníka mladšího 18 let odpovídají rodiče.
 • Přidělené startovní číslo je závodník povinen připevnit stahovacími pásky na řídítka
 • Závodníci budou na start vyvoláváni podle svých startovních čísel.
 • Pořadatelé si vyhrazují právo sloučit některé kategorie.
 • Každý závodník si sám počítá projetá kola. Nejsou hlášeny projetá kola ani poslední. Na počítadle je počet kol zbývajících do cíle vítězi.
 • Přihlášením na tento závod každý účastník nebo jeho zákonný zástupce souhlasí s tím, že se účastní na vlastní nebezpečí a nebude v případě úrazu nebo škody způsobené sobě nebo druhé osobě požadovat na pořadateli žádné odškodnění. Bere na vědomí, že pořadatelé neručí za odložené věci. Souhlasí s dalšími podmínkami a organizačními pokyny pořadatele.
 
Výstaviště Praha
Český rybářský svaz
Střední průmyslová škola dopravní, a.s.
Decathlon
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu
runczech
Ruce na prsa
Ministerstvo zěmědelství
Všeobecná zdravotní pojišťovna
I'm fit
Národní informační centrum pro mládež
Czech on Board with Myanmar
Sokol
Praha 7