"Dovolte, abych vám poděkovala za skvěle organizačně i obsahově připravenou 8. Meziškolní konferenci. Oceňujeme zejména příjemnou, tvůrčí atmosféru a možnost diskuse. Pro naše studentky a studenty jsou tato setkání přínosem a inspirací pro další práci. Rádi se budeme konferencí účastnit i v příštích letech. Děkujeme rovněž za zaslané fotografie, reportáže i prezentace." RNDr. Hana Pokorná, ředitelka Pražského humanitního gymnázia

Naše projekty

Primární Prevence - Můži ti pomoct?

Můžu ti pomoct? Projekt primární prevence středoškolské mládeže ve spolupráci s pražským centrem primární prevence, Sananimem a patnácti pražskými školami.

Akreditované vzdělávací programy pro pedagogy Ministerstvem školství.

Ucelený program podpory výchovných poradců a preventistů ze strany na PPCP a Magistrátu hlavního města Prahy při tvorbě preventivního plánu ve školách.

 

Meziškolní konference (MZK)

Meziškolní konferene naučí studenty prezentovat a diskutovat.

Osvojit si umění prezentace před lidmi, obhajovat své názory i diskutovat na úrovni. Tuto možnost nabízí studentům středních škol Meziškolní konference již od roku 2011. každoročně v Praze v Mramorovém sále České spořitelny. 

Na každý ročník konference jsou pečlivě vybírána celospolečenská témata. 

Po prezentacích následuje řízená diskuze s odborníkem.

Nechybí ani občerstvení.

 

Studentská akademie

www.studentskaakademie.cz

 

Studentský štafetový maraton

Studentský štafetový maraton je říjnovou akcí pořádanou od roku 2017. 

V rámci sportovního programu čeká na studentské štafetové týmy klasická maratonská trať v délce 42,195 km. Podělí se o ni deset členů týmu, z nichž bude vždy 9 studentů a jeden pracovník školy, na každého člena tak vychází 4219,5 metru.

 

Bezstarostná jízda

Bezstarostná jízda je pro všechny bikery, scootery, inlinery, skateboarďáky, vozíčkáře i chodce. Propojení projektu Zaslusnost.cz

 

Příměstský tábor Bike Camp

Príměstský tábor pro všechny malé cyklisty a milovníky cykloturistiky v Praze. Na děti ve věku od 7 do 14 let čeká pět dní plných zábavy nejen na kole.

 

Příměstský tábor Maratónek

Příměstský tábor pro děti od 6-14 let nejen pro maratónčata. Dny plné zábavy s trochou pohybu. 

Primární prevence

Můžu ti pomoct? Projekt primární prevence středoškolské mládeže ve spolupráci s pražským centrem primární prevence, Sananimem a patnácti pražskými školami. Akreditované vzdělávací programy pro pedagogy Ministerstvem školství.

 více informací a termíny

Meziškolní konference

Smyslem celého projektu je podpora a rozvoj primární prevence rizikového chování a vytvoření funkční metodiky a dobré praxe pro její realizaci na středních školách a ve vyšších ročnících základních škol ve spolupráci se samotnými žáky.

 více informací a termíny

Studentská akademie

Jsme nadšenci, kteří chtějí dělat užitečnou věc pro mladé lidi - začínající umělce, kavárenské povaleče, budoucí právníky i doktory. Bez ohledu na to, co studují a v jakém oboru chtějí jednou pracovat. Pod heslem DĚLEJ CO TĚ BAVÍ nabízíme různé umělecké č

 více informací a termíny

Studentský štafetový maraton

Atraktivní sportovní akce, která podpoří týmového ducha, sportovní chování a fair play, ale také prohloubí sociální cítění a v doprovodném programu se vždy dozví něco nového.

 více informací a termíny

Bezstarostná jízda

Bezstarostná jízda je pro všechny bikery, scootery, inlinery, skateboarďáky, vozíčkáře i chodce.

 více informací a termíny

Maratónek

Příměstský tábor pro děti od 6-14 let nejen pro maratónčata. Dny plné zábavy s trochou pohybu.

 více informací a termíny

Bike Camp

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO MALÉ CYKLISTY PLNÝ VÝLETŮ A ZÁBAVY Pro všechny malé cyklisty a milovníky cykloturistiky v Praze je připravený příměstský tábor Bike camp. Na děti ve věku od 7 do 14 let čeká pět dní plných zábavy nejen na kole v prostředí Královské o

 více informací a termíny
Výstaviště Praha
Český rybářský svaz
Střední průmyslová škola dopravní, a.s.
Decathlon
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu
Ruce na prsa
Ministerstvo zěmědelství
Všeobecná zdravotní pojišťovna
I'm fit
Národní informační centrum pro mládež
Czech on Board with Myanmar
Sokol
Praha 7