"Děkuji Vám zejména za možnost, účastnit se již tradičně Meziškolní konference. Konference je pro studenty přínosem a dobrou praxí. Zároveň dovolte ocenit vždy vysokou společenskou a organizační úroveň konferencí." RNDr. Hana Pokorná, ředitelka Pražského humanitního gymnázia

O nás

HLAVNÍ MYŠLENKA DĚLEJ CO TĚ BAVÍ!

DĚLEJ CO TĚ BAVÍ je nezisková organizace motivující děti a mládež k pohybu, kreativitě, rozvíjení vlastní osobnosti. Svou aktivitou hledá rovnováhu mezi rychle se šířícími lákadly digitálního světa a tolik potřebnou fyzickou aktivitou dnešních dětí. Právě díky častým akcím zaměřených na sport a kreativitu se snaží o návrat dětí ke sportu. Ukazuje jim, že tělesná aktivita přináší kvalitnější a radostnější život.

Další snahou DĚLEJ CO TĚ BAVÍ je zábavnou formou šířit mezi děti a mládež základní hodnoty, které je následně formují k jejich zdravému rozvoji a proaktivnímu přístupu ke svému okolí. Mezi hlavní motto, o které se naše nezisková organizace opírá ve všech svých činnostech, patří sociální rovnost, zdravý, slušný přístup k životu, a ohleduplnost k přírodě.

Lidé se hravou formou vzdělávají a motivují k rozvoji jejich schopností. Ve světě reálném pak mohou sami vyzkoušet své dovednosti na festivalech, rozvíjet je na kurzech nebo workshopech.

Pomáháme mladým lidem najít vlastní směr, protože každý z nás je „unikát“. Pomáháme dětem najít svou múzu a rozvinout jejich talent. – Studentská akademie –

Stavíme pro vás jedinečnou pumptrackovou dráhu v České republice. -Freestyle park -

Pořádáme akce, kurzy, festivaly, plesy a závody. – Akce a události

 

 

Učíme mladé lidi říkat svůj názor a pomáháme jim vylepšovat prezentační schopnosti. - Meziškolní konference

Vyzýváme školy, firmy i státní organizace k zodpovědnému přístupu k životu. - Prevence a inkluze -

Bojujeme za slušnost nejen mezi námi, ale i vůči planetě Zemi. Baví nás smysluplné projekty týkající se naší planety, jako je ekologická výroba, zpracování odpadu, jak neplýtvat s potravinami.

Jak nám můžete pomoc, jak se můžete zapojit? Poskytněte nám prostory, know-how, finance nebo lidskou sílu a mějte dobrý pocit spolu s námi. – Za slušnost.cz

Naše portfolio:

Výstaviště Praha
Střední průmyslová škola dopravní, a.s.
Decathlon
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu
Ruce na prsa
Všeobecná zdravotní pojišťovna
I'm fit
Národní informační centrum pro mládež
Czech on Board with Myanmar
Sokol
Praha 7