"Dovolte, abych vám poděkovala za skvěle organizačně i obsahově připravenou 8. Meziškolní konferenci. Oceňujeme zejména příjemnou, tvůrčí atmosféru a možnost diskuse. Pro naše studentky a studenty jsou tato setkání přínosem a inspirací pro další práci. Rádi se budeme konferencí účastnit i v příštích letech. Děkujeme rovněž za zaslané fotografie, reportáže i prezentace." RNDr. Hana Pokorná, ředitelka Pražského humanitního gymnázia

Květinová párty Studentské akademie

Datum konání: 17.05.2013

Začátek akce: 17:00

Konec akce: 22:00

Adresa: Music City Club, Ocelářská 39, Praha 9

Program:
Promítání filmů studentů „Celý život on-line“
Premiéra „Dokumentů o SA“ od Sáry a Marie
AcademiX a 20 minutes pod vedením Slávka Jandy
Divadlo Kabaret

Workshop s Janou Babincovou a další zábava

Hosté: UGC rappeři z Beztíže a taneční skupina z centra Husita

Od 20.30 zahraje kapela Pedro Zakatchku

Výstaviště Praha
Český rybářský svaz
Střední průmyslová škola dopravní, a.s.
Decathlon
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu
Ruce na prsa
Ministerstvo zěmědelství
Všeobecná zdravotní pojišťovna
I'm fit
Národní informační centrum pro mládež
Czech on Board with Myanmar
Sokol
Praha 7