"Dovolte, abych vám poděkovala za skvěle organizačně i obsahově připravenou 8. Meziškolní konferenci. Oceňujeme zejména příjemnou, tvůrčí atmosféru a možnost diskuse. Pro naše studentky a studenty jsou tato setkání přínosem a inspirací pro další práci. Rádi se budeme konferencí účastnit i v příštích letech. Děkujeme rovněž za zaslané fotografie, reportáže i prezentace." RNDr. Hana Pokorná, ředitelka Pražského humanitního gymnázia

Letní kreativní laboratoř

Datum konání: 20.07.2020 - 24.07.2020

Začátek akce: 08:00

Konec akce: 17:00

Adresa: Praha 1 Tyršův dům

Letní kreativní laboratoř   

Příměstský tábor pro děti 8-15 let. Umění jako živý organismus s profesionálními umělci!

Termín 3.týden prázdnin / 20.-24.7.2020

Cena včetně oběda a pití: 4.900 Kč

V letní kreativní laboratoři si děti osahají všechna odvětví divadelní tvorby.  V rámci zvoleného tématu si projdou všemi fázemi, budou improvizovat v herectví, hudbě i ve výtvarném vyjádření. Celé pojetí laboratoře bude v duchu alternativního divadla.

Hudebnění

Budeme vydávat zvuky, tleskat, bouchat do věcí a říkat tomu hudba. Budeme běhat, dupat, skákat a říkat tomu tanec. Naučíme se slyšet hudbu i tam, kde jsme ji dřív neslyšeli. Naučíme se hudbu tvořit. Naučíme se pracovat se svým hlasem a tělem tak, aby znělo. A budeme se učit poslouchat. Písničky, ptáky, ticho a sebe.

Lektor: Jan Mrázek. Divadelní lektor, improvizátor, písničkář. Student Katedry výchovné dramatiky DAMU a Pedagogické fakulty UK. V posledním roce převážně v Polsku, nejdříve studující režii v Krakově a poté zpívající a tancující v karanténě ve venkovském Teatru Węgajty. Muzikant, pro něhož je muzika každodenní jógou. Člen kapely DOTmy a tvůrce vlastní autorské muziky. Jinak lektor hudební a herecké improvizace, hlasové výchovy, tvůrčích dílen v Národním divadle a divadle D21, učitel LDO a trenér středoškolského improtýmu Stře.L.I. Často též přítomen v různých funkcích na přehlídkách mladého a amatérského divadla (Dětská scéna, Wolkrův Prostějov, Jiráskův Hronov) 

Herectví a improvizace

Seznámení s pohybovým herectvím, pantomimou a improvizací a jejich využitím pro vlastní tvorbu. Cílem laboratoře je společně si hrát a zábavnou formou poznávat, objevovat naše tělo a jeho pohybové a herecké schopnosti. Budeme probouzet a podbízet naší fantazii ke kreativní autorské tvorbě. Součástí výuky budou pohybové tréninky, které využívají techniky mimu. Pravidelně budeme společně improvizovat a hrát různé hry, které nám pomohou rozvíjet náš herecký i taneční potenciál. Budeme tvořit krátké i delší pohybové choreografie na různých místech venkovního prostoru.

Lektor: Adam Halaš absolvoval magisterské a doktorské studium na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze - obor nonverbální a komediální divadlo. V roce 2016 byl jmenován docentem AMU. Od roku 2010 je vedoucím katedry nonverbálního divadla a interním pedagogem HAMU. Byl dlouholetým dramaturgem a uměleckým vedoucím Experimentálního prostoru NoD Praha (2000 - 2016). Jako principál a dramaturg organizuje od roku 1998 populární mim sessiony v kině AERO a dalších místech v Praze, uspořádal celkem 37 těchto večerů. Je členem výkonné rady FEM – Federation of European Mime a jako dramaturg se podílí na programu mezinárodního putovního studentského festivalu MY MIME. V roce 2016 byl dramaturgem mezinárodního festivalu PRAGUE NONVERBAL v divadle La Fabrika. Účinkoval jako mim a herec v nonverbálních představeních. Jako režisér, choreograf a dramaturg se podílí na tvorbě nonverbálních projektů. Vede workshopy pohybového divadla v České republice i v zahraničí. Je členem grantové komise pro oblast tance a nonverbálního divadla MKČR a Magistrátu hlavního města Prahy. Od roku 2018 je také členem umělecké rady HAMU. V roce 2011 získal cenu festivalu ...příští vlna/next wave Osobnost roku za přínos v oboru mimického divadla a za umělecké vedení prostoru NoD. Spolupracoval s významnými umělci mimického divadla s prof. Borisem Hybnerem, prof. Ctiborem Turbou, prof. Milanem Sládkem a Bolkem Polívkou.

Výtvarno

S výtvarnou složkou budeme pracovat experimentálně a budeme se ladit na významy a možnosti vyjádření pomocí kostýmu, loutek a scény. Celá výtvarná složka bude propojena s hereckou i hudební částí, vyrobíme si jednoduché hudební nástroje, které budou součástí scény nebo kostýmu, ukážeme si principy loutkové animace a oživování předmětů, vyzkoušíme jak nás kostým může posunout nejen významově, ale i v herecké akci.

Lektorka: Erika Čičmanová,scénografka, výtvarnice, malířka, lektorka. Scénografie alternativního a loutkového divadla na DAMU a Pedagogická fakulty UHK. Posledních 15 let vytvářím převážně scénografii pro alteranitvní, pohybová a výtvarná divadla, návrhy a realizace kostýmů, obřích loutek do průvodů, maluji se skupinou ArtIn atelier, tvořím šperky, vedu výtvarné workshopy pro děti i dospělé, herecky se účastním při vystoupení na chůdách, spolupracovala jsem s dětmi se zdravotním a mentálním postižením, vedla jsem výtvarné programy s migranty. Ráda propojuji jednotlivá řemesla a umělecká odvětví, pracuji převážně s přírodními materiály, děti vedu k samostatnosti a propojení s okolními bytostmi a přírodou, v lektorství používám přirozené alternativní metody vzdělávání.

 

 

Výstaviště Praha
Český rybářský svaz
Střední průmyslová škola dopravní, a.s.
Decathlon
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu
runczech
Ruce na prsa
Ministerstvo zěmědelství
Všeobecná zdravotní pojišťovna
I'm fit
Národní informační centrum pro mládež
Czech on Board with Myanmar
Sokol
Praha 7