"Dovolte, abych vám poděkovala za skvěle organizačně i obsahově připravenou 8. Meziškolní konferenci. Oceňujeme zejména příjemnou, tvůrčí atmosféru a možnost diskuse. Pro naše studentky a studenty jsou tato setkání přínosem a inspirací pro další práci. Rádi se budeme konferencí účastnit i v příštích letech. Děkujeme rovněž za zaslané fotografie, reportáže i prezentace." RNDr. Hana Pokorná, ředitelka Pražského humanitního gymnázia

Letní umělecká akademie

Datum konání: 13.07.2020 - 17.07.2020

Začátek akce: 08:00

Konec akce: 17:00

Adresa: Praha 1 Tyršův dům

Letní umělecká akademie

Příměstský tábor umění pohybu, improvizace a performance pro děti 10 až 15 let. Budeme tvořit, objevovat, hledat a zkoumat, co vše můžeme nejen tělem vyjádřit. Na závěr ukážeme umělecké pásmo rodičům. Vzdělávací workshopy pod vedením profesionálních umělců. Tři zajímavé umělecké obory - umění pohybu, improvizace a performance. Čeká nás skrze nejrůznější zadání a témata probouzení naší fantazie a představivosti. Na předchozích pohybových a uměleckých zkušenostech nezáleží, důležitá je chuť se hýbat, otevřít svou kreativitu a nebát se experimentovat

Cena včetně oběda a pití: 4.900 Kč

Umění pohybu

Tvůrčí a hravou formou budeme skrze improvizaci a nejrůznější zadání hledat a vytvářet vlastní pohybový materiál. Osvojíme si práci s představivostí a fantazií, posílíme, protáhneme a uvolníme naše těla a užijeme si u toho spoustu legrace a zábavy. Na závěr ukážeme rodičům náš společný výtvor, pro který si venku najdeme naše speciální jeviště. Na předchozích pohybových zkušenostech nezáleží, důležitá je chuť se hýbat a tvořit. 

Lektorka: Veronika Vaculíková je aktivní pohybová performerka a tanečnice. Vystudovala nonverbální divadlo na HAMU, absolvovala stáž na pařížské škole STUDIO MAGENIA a mnoho seminářů zaměřených na tanec a fyzické divadlo. Dlouhodobě se věnuje lektorské činnosti, vyučuje na DAMU, v Budilově divadelní škole a pravidelně vede pohybové a tvůrčí dílny pro děti a mládež na tanečních i divadelních festivalech, v základních uměleckých školách a jinde. Je autorkou a spoluautorkou několika představení, se kterými hostovala i v zahraničí, věnuje se též oboru tanečního filmu.

Umění Pantomimy a improvizace

Seznámení s pohybovým herectvím, pantomimou a improvizací a jejich využitím pro vlastní tvorbu. Cílem akademie je společně si hrát a zábavnou formou poznávat, objevovat naše tělo a jeho pohybové a herecké schopnosti. Budeme probouzet a podbízet naší fantazii ke kreativní autorské tvorbě. Součástí výuky budou pohybové tréninky, které využívají techniky mimu. Pravidelně budeme společně improvizovat a hrát různé hry, které nám pomohou rozvíjet náš herecký i taneční potenciál. Budeme tvořit krátké i delší pohybové choreografie na různých místech venkovního prostoru.

Lektor: Adam Halaš absolvoval magisterské a doktorské studium na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze - obor nonverbální a komediální divadlo. V roce 2016 byl jmenován docentem AMU. Od roku 2010 je vedoucím katedry nonverbálního divadla a interním pedagogem HAMU. Byl dlouholetým dramaturgem a uměleckým vedoucím Experimentálního prostoru NoD Praha (2000 - 2016). Jako principál a dramaturg organizuje od roku 1998 populární mim sessiony v kině AERO a dalších místech v Praze, uspořádal celkem 37 těchto večerů. Je členem výkonné rady FEM – Federation of European Mime a jako dramaturg se podílí na programu mezinárodního putovního studentského festivalu MY MIME. V roce 2016 byl dramaturgem mezinárodního festivalu PRAGUE NONVERBAL v divadle La Fabrika. Účinkoval jako mim a herec v nonverbálních představeních. Jako režisér, choreograf a dramaturg se podílí na tvorbě nonverbálních projektů. Vede workshopy pohybového divadla v České republice i v zahraničí. Je členem grantové komise pro oblast tance a nonverbálního divadla MKČR a Magistrátu hlavního města Prahy. Od roku 2018 je také členem umělecké rady HAMU. V roce 2011 získal cenu festivalu ...příští vlna/next wave Osobnost roku za přínos v oboru mimického divadla a za umělecké vedení prostoru NoD. Spolupracoval s významnými umělci mimického divadla s prof. Borisem Hybnerem, prof. Ctiborem Turbou, prof. Milanem Sládkem a Bolkem Polívkou.

Performance

Co je performance? Historie média, prezentace moje tvorba. Pohybová improvizace  (význam gest a pohybu). Návštěva ateliéru, výstavy nebo nějakého inspirativního místa ve změněných fyzických podmínkách. Disability. Výroba kostýmů a rekvizit na performanci, význam v materiálu, proměna těla. Skupinová performance improvizace v nějakém zajímavém prostoru. Pracujeme každý zvlášť i všichni zároveň a společně, improvizujeme nebo reperformujeme práce ostatních i třeba slavné performance z minulosti.

Lektorka: Darina Alster je vizuální umělkyně, performerka, publicistka a pedagožka. Žije a pracuje v Praze. Od roku 2016 se stará o pražskou sekci skupiny Mothers Artloevrs. Od jara 2019 vede společně s Kateřinou Olivovou studio Nových Médií 2 na pražské Akademii Výtvarných Umění. Darina se nejčastěji vyjadřuje v médiu performance, mluveným slovem, zvukem, videem a multimediálními instalacemi. Hlavními tématy jejího zájmu jsou tělo, společnost a mezilidské vztahy, erotismus, identita, spiritualita, archetypy a mytologie. Ve svých projektech narušuje hranice běžné reality, až se ona stává místem projevení nevědomých archetypů. Často experimentuje s novými médii, kombinuje je s archaickými médii, jako je Tarot, mytologie nebo náboženství. Její známé projekty jsou například: Poklad, Piety, Personal Tarot, Nahý oběd, Bianca Braselli, Fembot, Thelematrix, Imago Dei, Theatrum Mundi, Tension.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstaviště Praha
Český rybářský svaz
Střední průmyslová škola dopravní, a.s.
Decathlon
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu
runczech
Ruce na prsa
Ministerstvo zěmědelství
Všeobecná zdravotní pojišťovna
I'm fit
Národní informační centrum pro mládež
Czech on Board with Myanmar
Sokol
Praha 7