"Dovolte, abych vám poděkovala za skvěle organizačně i obsahově připravenou 8. Meziškolní konferenci. Oceňujeme zejména příjemnou, tvůrčí atmosféru a možnost diskuse. Pro naše studentky a studenty jsou tato setkání přínosem a inspirací pro další práci. Rádi se budeme konferencí účastnit i v příštích letech. Děkujeme rovněž za zaslané fotografie, reportáže i prezentace." RNDr. Hana Pokorná, ředitelka Pražského humanitního gymnázia

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR TÁBORÁČEK PRO DĚTI S TRVALÝM BYDLIŠTĚM V PRAZE 1

Datum konání: 22.08.2022 - 26.08.2022

Začátek akce: 09:00

Konec akce: 17:00

Adresa: Praha 1

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR TÁBORÁČEK PRO DĚTI S TRVALÝM BYDLIŠTĚM V PRAZE 1 

Další ročník oblíbeného tábora pro děti 6 až 12 let s trvalým pohytem v Praze 1. Výlety vlakem do okolí, táborová hra, soutěže i opékání buřtů. Tábor je organizován a financován MČ Praha 1. Cena 600 Kč včetně programu, obědu a pitného režimu.

 

 

 

 

Výstaviště Praha
Český rybářský svaz
Střední průmyslová škola dopravní, a.s.
Decathlon
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu
Ruce na prsa
Ministerstvo zěmědelství
Všeobecná zdravotní pojišťovna
I'm fit
Národní informační centrum pro mládež
Czech on Board with Myanmar
Sokol
Praha 7