"Dovolte, abych vám poděkovala za skvěle organizačně i obsahově připravenou 8. Meziškolní konferenci. Oceňujeme zejména příjemnou, tvůrčí atmosféru a možnost diskuse. Pro naše studentky a studenty jsou tato setkání přínosem a inspirací pro další práci. Rádi se budeme konferencí účastnit i v příštích letech. Děkujeme rovněž za zaslané fotografie, reportáže i prezentace." RNDr. Hana Pokorná, ředitelka Pražského humanitního gymnázia

3D TISK PRO ZAČÁTEČNÍKY

Datum konání: 05.02.2019

Začátek akce: 16:00

Konec akce: 18:00

Adresa: V Kolkovně 3, Praha 1

Podklady k workshopu:
http://ec2-52-89-196-105.us-west-2.compute.amazonaws.com:8080/lesson?id=1

Na workshopu jsme se naučili připravovat model ke 3D tisku

Kde: V Kolkovně 3, 4. patro, Dělej co tě baví.

Kdy: úterý 5. února, od 17:00
Prostor se proměnil v technickou laboratoř

Vedoucí
Odborný vedoucí Dominik Schreier, absolvent ČVUT, fakulty strojní.

Věk účastníka workshopu
13-20 let

Cena

100 Kč,- cena zahrnuje materiál

 3D tisk

3D tisk model

3D tisk model

Výstaviště Praha
Český rybářský svaz
Střední průmyslová škola dopravní, a.s.
Decathlon
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu
Ruce na prsa
Ministerstvo zěmědelství
Všeobecná zdravotní pojišťovna
I'm fit
Národní informační centrum pro mládež
Czech on Board with Myanmar
Sokol
Praha 7